8 april 2014

 20 April 2014 

Heilige Grote Zondag van Pasen:

Russian_Resurrection_icon

GROTE VESPERS VAN PASEN

20 April 2014 om 10.30u

Nadien volgen er feestelijke agapen

Iedereen brengt iets lekkers mee voor het feestelijk buffet!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
CHRISTUS IS VERREZEN!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΗΕΣΤΗ!

CHRIST EST RESSUSCITE !
CHRIST IS RISEN!
CHRISTOS A INVIAT!

CHRISTO E RISORTO!
CHRISTE ARSDGA
EL MCIK KAM!
CHRISTOS FOEKATSOE!

Catechese in het Nederlands

18 maart 2014

logo drie hierarchen

Beste Parochianen,

Jullie zijn allen van harte uitgenodigd op onze cathechese-bijeenkomst te Hasselt.

 31 Mei 2014, thema:  Hemelvaart en Pinksteren

Met vriendelijke groeten,

Vader Ciprian POPESCU

 

23 februari 2014

embleem_patriarch_klein

LITURGISCH KALENDER 2014

In de schoot van onze Orthodoxe Parochie in Hasselt worden op volgende regelmatige tijdstippen liturgische diensten gevierd:

telkens op het 1e, 3e en 5e Zondag van de maand

om 9:30:       Metten

om 10:00:     Goddelijke Liturgie

soborulsftreiierarhi

 

Pannenkoeken Dag, 22 februari 2014

10 februari 2014

20140222_160339

Met de zegen van Zijne Eminentie Athenagoras, Metropoliet van België, kondigen wij u aan dat we vanaf nu voor een 2-maandelijkse jongerenbijeenkomst instaan.

Waarbij iets leuks wordt voorzien met een geestelijke invulling nadien Pannenkoekendag als startende activiteit, die ons in de Grote Vasten binnenleidt.

De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op Zaterdag, 22 februari 2014, om 14:00, in onze kerk ‘De Heilige Drie-Hiërarchen’, te Hasselt.

Het thema, waarover vader Ciprian zal spreken en een dialoog hebben, is de Grote Vasten.

Alle jongeren zijn van harte welkom!

20140222_175041

Parochiefeest 2014

13 januari 2014

Drie_Hierarchen

 FEEST VAN DE DRIE HIËRARCHEN

PHOTO ALBUM

ZATERDAG 1 FEBRUARI 2014

Cathechese in het Nederlands

6 januari 2014

logo drie hierarchen

Beste Parochianen,

Jullie zijn allen van harte uitgenodigd op onze 4e cathechese-bijeenkomst te Hasselt.

18 Januari 2014, thema: De goede Samaritaan  +12 grote feesten.

 8 Februari 2014, thema: Gesprek van JEZUS met de wethouder + verschil tussen oude en nieuwe Testament.

 8 Maart 2014, thema:  Voorbereiding PASEN (TRIODION)

 12 April 2014, thema:  Het feest van de feesten PASEN.

 10 Mei 2014, thema:  Hemelvaart van JESUS CHRISTUS.

 14 Juni 2014, thema: Pinksteren en de jaarlijkse kalender.

Met vriendelijke groeten,

Vader Ciprian POPESCU

ParochieFEEST 2014

30 december 2013

 FEEST VAN DE DRIE HIËRARCHEN

ZATERDAG 1 FEBRUARI 2014

(9:00-12:00)

soborulsftreiierarhi

Hierbij nodigen wij u uit op ons parochiefeest, het Feest van De Drie Hiërarchen, dat we zullen vieren op Zaterdag 1 Februari 2014. De Metten beginnen om 09u00, gevolgd door de Goddelijke Liturgie, voorgegaan door Zijne Eminentie Athenagoras,  Metropoliet van België.

Daarna volgen Feestelijke Agapen.

Limburgse leerlingen die orthodoxe godsdienstles volgen, brengen nadien iets rond hun geloof.

IEDEREEN WELKOM OP ONS PAROCHIEFEEST

 We hopen u talrijk te mogen verwelkomen en samen dit feest te mogen vieren.

Het adres van de zaal is Oude Kuringerbaan 78, 3500 Hasselt (5 min.)

=>Plan google voor de site.

Deze zullen doorgaan in het ontmoetingscentrum Crutzenhof Oude Kuringerbaan 78, 3500 Hasselt. (kippen en plakken op de site = zelfde lettertype)

23 december 2013

giotto2
Onze Kerst en Nieuwjaarswensen voor iedereen
Genegen in Christus,
Vader Ciprian, Presvitera Camelia, Nicolae, Ioan-Aurel en Paul-David

Intronisatie en 1e Pontificale Liturgie van onze nieuwe Metropoliet Athenagoras van België, 21 en 22 december 2013

10 december 2013

Intronisatie van de nieuwe Metropoliet Athenagoras van Belgiëkl

Intronisatie van de nieuwe Metropoliet Athenagoras van België

Voor meer foto’s klik hier op onderstaande link

https://plus.google.com/photos/110066057465273959781/albums/5960294657428417889?authkey=CIv5zpHZieSegwE

Eerste Pontificale Goddelijke Liturgie

Met onze nieuwe Metropoliet Athenagoras van België

Eerste Pontificale Liturgie met de nieuwe Metropoliet Athenagoras van België kl

AXIOS, AXIOS, AXIOS 

UITNODIGING – AANKONDIGING

10 december 2013

LITURGIE VAN DANKZEGGING TER ERE VAN METROPOLIET PANTELEIMON – ALLEN ZIJN UITGENODIGD EN WORDEN ER VERWACHT
Zaterdag 14 december 2013 (9-12u) in de Orthodoxe Kathedraal te Brussel
Onze geplande Catechesis wordt geannuleerd.
Vader Ciprian Popescu

TOESPRAAK VAN METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE BIJ DE LITURGIE VAN VAARWEL

Eminentie en zeer eerbiedwaardige Geronta!

Het is met gemengde gevoelens dat ik u vandaag het woord mag richten. En als ik zeg met gemengde gevoelens, dan bedoel ik weliswaar met ontroering en ontzettend grote dankbaarheid. Want inderdaad, God heeft onze de voorbije dertig jaar gezegend, door u in ons midden te plaatsen, als onze geestelijke leider.

56 jaren van u leven heeft u zich helemaal overgeleverd ten dienste van God en Zijn Kerk. 56 jaar, hier in België, wat u met trots karakteriseert als ‘le pays de cocagne’. U was zo jong, wanneer u door de Grote Patriarch Athenagoras hierheen gezonden werd om de duizenden Griekse mijnwerkers geestelijk en pastoraal bij te staan. U bent hier onthaald door wijlen Archimandriet Emilianos Timiadis (later Metropoliet van Silyvria) en diende uw priesterlijk ambt in moeilijke omstandigheden aan te vatten. Doch u werd hartelijk onthaald door uw broeders van de Rooms-katholieke Kerk, hoewel nog net vòòr het IIe Vaticaans Concilie.

We kennen u als een geestelijke wiens leven een ononderbroken wake is voor onze Heer Jezus Christus. Dit is zo tot vandaag de dag. Daar waar mensen van u leeftijd al jaren gekozen hebben voor een rustig leven, daar heeft u, Zeer Eerbiedwaardige Geronta, tot op heden gekozen voor het dienstwerk, uzelf wegcijferend. Tot op vandaag bent u het die de telefoon opneemt in ons Aartsbisdom, die de post uit de bus haalt, die brieven naar de post draagt, die luistert naar mensen met vragen en nood aan raad. Zo bent u een voorbeeld voor uw medewerkers.

Daarbij is er ook uw oprechte liefde voor de medemens, waar je deze ook tegenkwam. In uw parochies, maar ook daarbuiten. Een liefde voor alle mensen, zonder sociaal onderscheid. Een lifde voor mensen van alle lagen van de bevolking en van het leven. Een liefde die geuit wordt met een waarachtige nederigheid een eenvoud, maar terzelfdertijd met majesteit, die past bij een hiërarch van uw grandeur.

U bent hier inderdaad aangekomen in 1957 in erbarmelijke omstandigheden, maar hebt de warmte van diegenen die u al die jaren hebt gediend nooit weten te ontberen. Deze jonge Grieken die op uitnodiging van de Belgische staat hierheen gekomen zijn om een quasi onmenselijk werk te verrichten – vaak tot 1 km onder de grond – hebben heel vroeg in u de vertrouwenspersoon gevonden, hun vader en herder.

28 jaar later heeft u het voor mekaar gekregen dat onze Kerk door diezelfde overheid officieel erkend werd en dat u de vertegenwoordiger mocht zijn van alle orthodoxe christenen in ons land. Dit is precies 28 jaar geleden en niemand zal betwijfelen dat de aanwezigheid van de Orthodoxie in ons land een gans ander imago heeft. Dit alles, Eminentie en Geronta, is te danken aan u. Te danken aan uw onvermoeide zorg voor onze Kerk en voor de kudde die u werd toevertrouwd.

Er zijn enkele kenmerken die u typeren:

-       Vooreerst uw opmerkelijke getrouwheid aan de Oecumenische Troon. Grote eerbied gaat uit naar de persoon zelf van Zijne Alheiligheid onze Oecumenische Patriarch Bartholomeos.

-       Uw openheid! Bent u in eerste instantie en vooral bekommerd om de grote groep Grieken die in de Benelux leven, toch wist u zich in te spannen voor alle orthodoxen alhier. U wist in ons Aartsbisdom ook enkele Nederlandstalige en Franstalige parochies op te nemen, alsook een Kloostertje in Nederland.

-       Uw oecumenisch engagement. In de sporen van de grote Patriarch Athenagoras wist u zich al die jaren te engageren in een oprecht oecumenisch ideaal, hopend en verlangend naar de dag van de zichtbare hereniging van onze Kerken. Uw dank voor de Rooms-katholieke zuster-Kerk en in het bijzonder t.o.v. Zijne Eminentie Kardinaal Godfried Danneels blijft opmerkelijk.

-       Uw stiptheid. Dit is een ander aspect dat u typeert. Stipt op tijd. Stipt in het leveren van een antwoord aan uw correspondenten. Stipt in het naleven van de traditie van onze Heilige Orthodoxe Kerk.

-       Uw milde menselijkheid. Dit is een heel belangrijk aspect voor een herder. U wist al die jaren een luisterend oor te zijn; iemand die meeleeft met de problemen van de andere en zich geeft voor diens welzijn.

-       Uw grote toewijding voor enkele heiligen van onze Kerk. Nooit vergeet ik uw bijzondere toewijding voor enkele Kerken van onze Kerk: de Heilige Marina, de Heilige Nektarios en de Heiligen Rafael, Nikolaos en Irini. U werd gezegend door relikwieën van al deze heiligen te mogen ontvangen. Dit is een zegen en een erfdeel dat u ons hier nalaat. Mogen wij allen hun rijke genade ontvangen, voor ons aller gezondheid en heil.

-       Uw bijzondere trots voor deze Kathedraal. Van nabij heb ik het mogen volgen, uw bijzonder zorg voor onze Kathedraal. Eerst was er uw inzet om deze kerk te mogen gebruiken, nadien om ze aan te kopen en uiteindelijk om ze om te bouwen tot wat ze vandaag is.

Niemand zal ooit betwijfelen dat u de grote weldoener bent van alle orthodoxe christenen van de Benelux. Als herder heeft u een groots werk voltooid. Onlangs heeft u daarenboven aangetoond dat u met grote geestelijke kracht beslist heeft dat de tijd aangebroken was om de zwaarmoedigheid van uw herderlijke taak door te geven aan een opvolger. Dit is weliswaar voorbeeldig!

Want heeft er in eerste instantie voor gekozen te denken aan het welzijn van onze Kerk en niet zozeer aan uzelf. Dit siert u en daarvoor zijn wij u allen dankbaar.

Vandaag zijn we hier allen samen: bisschoppen, priesters, diakens, vertegenwoordigers van de zuster-Kerken, diplomaten en vertegenwoordigers van de Griekse Staat en de zovele gelovigen, allemaal mensen die u willen eren met hun aanwezigheid en God danken voor alles wat u voor Zijn Kerk en voor ons heeft verwezenlijkt. Want inderdaad, we zijn hier niet om u vaarwel te zeggen, maar in een geest van oprechte dankbaarheid! Neen, vaarwel zeggen we u niet. U blijft altijd in ons midden, als onze herder en geestelijke vader, in gebed en in gedachten. En ja, we verheugen er ons op u regelmatig weer te zien! Dit Aartsbisdom blijft ook uw Aartsbisdom!

Weet echter, dat wij ook bij uw aanwezigheid zullen gedenken in ons gebed, een gebed tot deze Heer die u zo trouw gediend hebt, opdat Hij u alles moge schenken wat uw hart verlangt, bovenal gezondheid en vreugde! Geniet van de mooie jaren die u resten, wetende dat wij wensen dat ze nog talrijk mogen zijn. En vergeet ook ons niet, in uw gebed!

God zij geloofd!


Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.