~ De Parochie ~

Dit is de officiële website van de orthodoxe parochie “De Drie Heilige Hiërarchen” te Hasselt, aan het Sint-Martinusplein. Deze parochie behoort tot het Aartsbisdom van België (Oecumenisch Patriarchaat). Ze heeft tot voornaamste doel de integratie van de orthodoxe gelovigen van de streek in het liturgisch leven, volgens de traditie van de Heilige Orthodoxe Kerk. De Kerkvaders herinneren er ons steeds aan dat wij voor onze redding, de redding van onze ziel, wij een sacramenteel leven in de schoot van de Kerk moeten leiden.

In de Orthodoxe Kerk en voor de orthodoxe gelovigen is elke activiteit een verlenging van de Eucharistie, die de “communio” bij uitstek is, in de ware zin van het woord. Vandaar het belang en de betekenis van deze Parochie. Tot de parochiegemeenschap van Hasselt behoren orthodoxen christenen van de meest diverse afkomst.

~ Het Liturgisch Programma ~

LITURGISCHE DIENSTEN

In de schoot van de orthodoxe parochie “De Drie Heilige Hiërarchen” te Hasselt worden elke zondag volgende diensten gevierd:
– om 09u30: Metten
om 10u45: Goddelijke Liturgie

Voor alle andere vieringen en gebeurtenissen in onze parochie raadpleegt u best de NIEUWS-pagina.

CATECHESE

Na de Goddelijke Liturgie is er een korte catechese.

SACRAMENTEN

Voor het toedienen van sacramenten (Doopsel, Huwelijk, Biecht, Ziekenzalving,…), alsook het vieren van een Dienst van Nagedachtenis voor Overledene, een Waterwijding thuis, enz., gelieve contact op te nemen (zie CONTACT-pagina).

ADRES

Orthodoxe parochie “De Drie Heilige Hiërarchen”
Sint-Martinusplein 1,
3500 HASSELT

Advertenties