1 juli 2016

embleem_patriarch_klein

Besten Parochianen,

Van 3 Juli 2016 tot 7 Augustus 2016 zal geen Liturgie gevierd worden in de schoot van onze Parochie van de Drie Hiërarchen – Hasselt.

Wij wensen Jullie allemaal een Mooie Vakantie!

De zegen des Herren met U zijn!

Vader Nicolas Dura

11 juni 2016

REGELMATIGE DIENSTEN:

In de schoot van de orthodoxe parochie van de Drie Hiërarchen in Hasselt worden elke zondag volgende liturgische diensten gevierd:

– om 10u00: Metten
– om 10u45: Goddelijke Liturgie

Liturgical Service Schedule

In our orthodoxe parish of the “Three Hierarchs” in Hasselt the liturgical services are celebrated every Sunday of the month.

Liturgische Kalender

Orthodoxe Parochie Drie Hiërarchen
Sint-Martinus Kerk, Sint-Martinusplein 1,
3500 Hasselt

CONTACT:

Vader Ciprian Popescu

GSM +32 496032941

zenopopescu1@gmail.com

Vader Nicolas DURA

GSM +32 466 08 07 35

nicolas.dura@gmail.compentecost

22 mei 2016

Aankondiging_wijding_Genk

OVERLIJDEN AARTSPRIESTER IGNACE PECKSTADT, PIONIER VAN DE ORTHODOXE KERK IN VLAANDEREN

15 mei 2016

Ignace_Peckstadt07.05.2016

Eeklo – Op 7 mei is Aartspriester Ignace Peckstadt, een gewaardeerde advocaat van de Balie van Gent en geliefd orthodox priester van de parochie van de Heilige Apostel Andreas in Gent, overleden. 

Hij werd geboren in Evergem op 4 november 1926 in een Vlaams gezin en kwam tijdens zijn studiejaren in een eerste contact met de Orthodoxe Kerk, haar beleving en spiritualiteit. Hij was er door bezield en trok vele malen op reis naar de traditionele orthodoxe landen in de Balkan (Joegoslavië, Roemenië, Bulgarije, Griekenland, Turkije, Rusland), waar hij contacten legde met bisschoppen, theologen en monniken en monialen, waaronder met de grote Patriarch Athenagoras van Constantinopel. In de jaren zestig – in de periode van het IIe Vaticaans Concilie – richtte hij in Gent een genootschap op onder de noemer ‘Apostolos Andreas – contacten met de Orthodoxie’, dat grote figuren uit de Orthodoxe Kerk naar Vlaanderen bracht om er een divers publiek in te leiden in de rijkdom van de orthodoxe spiritualiteit. In 1972 werd hij de stichter van de orthodoxe parochie van de Heilige Apostel Andreas in Gent. Vanuit deze parochie en onder zijn impulsen verspreidde de Orthodoxie zich verder over het Vlaamse landgedeelte, waardoor hij gezien wordt als een pionier van de Orthodoxe Kerk in Vlaanderen. In 1974 werd hij te Parijs tot diaken gewijd en een jaar later tot priester, door Aartsbisschop Georges van Syracuse (Oecumenisch Patriarchaat). Door zijn vele contacten kon hij efficiënt bijdragen in het bekomen van een officiële erkenning van de Orthodoxe Kerk in ons land. Hij maakte deel uit van het orthodox Aartsbisdom van de Benelux (Oecumenisch Patriarchaat), aartsbisdom dat sinds 2013 geleid wordt door zijn zoon, Metropoliet Athenagoras, hoofd van de orthodoxe eredienst in ons land. 

Op 2 mei 2016 vierde hij met zijn echtgenote Marie-Thérèse Janssens de 63e huwelijksverjaardag. Hij was de vader van vier kinderen, grootvader van tien kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Naast zijn zoon aartsbisschop, zijn eveneens de andere zoon (Bernard Peckstadt, parochie Brugge) en een schoonzoon (Dominique Verbeke, parochie Gent) orthodox priester. 

Op oecumenisch vlak was hij vele jaren lid van het Interkerkelijk Beraad in Gent, van de Oecumenische Studie- en Werkgroep West-Vlaanderen en van het Overlegorgaan van de Christelijke Kerken in België, de hoogste oecumenische instantie in ons land. Op Europees niveau was hij de medebezieler van vele orthodoxe congressen. 

Van 1950 tot 1998 was hij actief advocaat aan de Balie in Gent, waarvan 9 jaar lid van de Raad der Orde en 16 jaar voorzitter van het Pro-Deo bureau, de dienst voor rechtshulp. Tevens was hij meer dan 35 jaar plaatsvervangend vrederechter en docent voor de rechtsvakken in het hoger onderwijs voor verpleegkundigen. 

Tenslotte was Aartspriester Ignace Peckstadt een graag gehoorde spreker. In de meest diverse middens werd hij uitgenodigd om er te spreken over de historische en spirituele aspecten van het orthodoxe christendom. Hij is tevens de auteur van twee boeken: De sterkte van Gods aanwezigheid. Wijsheid uit de orthodoxe spiritualiteit” (2001), Uitg. Averbode, 215p. en Een open venster op de Orthodoxe Kerk” (2005), Uitg. Averbode, 285p

De uitvaart van Ignace Peckstadt heeft plaats op zaterdag 14 mei 2016 om 11u in de Gentse Begijnhofkerk Sint-Elisabeth, Sophie van Akenstraat (nabij het Rabot). Een Goddelijke Liturgie gaat vooraf in de orthodoxe kerk van de H. Apostel Andreas, Sophie van Akenstraat 17 te Gent. 

6 februari 2016

logo drie hierarchen

REGELMATIGE DIENSTEN:

In de schoot van de orthodoxe parochie van de Drie Hiërarchen in Hasselt worden elke zondag volgende liturgische diensten gevierd:

– om 10u00: Metten
– om 10u45: Goddelijke Liturgie

Liturgical Service Schedule

In our orthodoxe parish of the “Three Hierarchs” in Hasselt the liturgical services are celebrated every Sunday of the month.

 

Liturgische Kalender

Orthodoxe Parochie Drie Hiërarchen
Sint-Martinus Kerk, Sint-Martinusplein 1,
3500 Hasselt

CONTACT:

Vader Ciprian Popescu

GSM +32 496032941

zenopopescu1@gmail.com

Vader Nicolas DURA

GSM +32 466 08 07 35

nicolas.dura@gmail.com

 

Februari 2016 

 

Zondag 7 feb Metten en Goddelijke Liturgie

Zondag 14 feb Metten en Goddelijke Liturgie, 37ste Zondag na Pinksteren

Zondag 21 feb Metten en Goddelijke Liturgie, de Farizeeër en de Tollenaar

Zondag 28 feb Metten en Goddelijke Liturgie, de Verloren Zoon

FEEST VAN DE DRIE HIËRARCHEN 30 januari 2016

7 december 2015

Three-Hierarchs

FEEST VAN DE DRIE HIËRARCHEN

ZATERDAG 30 JANUARI 2016

(9:30-12:00)

Fete_Hasselt2

FEEST VAN DE DRIE HIËRARCHEN TE HASSELT

01.02.2016


Hasselt – Op zaterdag 30 januari 2016 werden de beschermheiligen van het onderwijs en de literatuur gevierd in de gelijknamige parochie te Hasselt, hoofdplaats van Limburg. De Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door Zijne Eminentie Athenagoras van België, omringd door de Zeer Eerwaarde Heer Oikonomos Konstantínos Kenanídis, de Zeer Eerwaarde Heer Rector Ciprian Popescu, en de Zeer Vrome Diakens Barnabas Genbrugge en Nicolas Dura. In zijn homilie sprak Zijne Eminentie over de Drie Hiërarchen, en de tijdloze boodschap van hun onderricht. 

Op het einde van de Goddelijke Liturgie dankte Zijne Eminentie de Rector, v. Ciprian, voor de goede werking van de parochie. Hij deelde de parochianen de officiële erkenning mee van de parochie voor de regio Hasselt, waar iedereen blij om was. De parochie heeft voortaan een vaste werking, en als vaste geestelijke Diaken Nicolas Dura, die in de komende maanden tot priester zal worden gewijd.

Nadien volgde een receptie voor alle aanwezigen in de aanpalende parochiezaal, en vervolgens verschillende feestelijke voorstellingen door orthodoxe leerlingen uit de omgeving.

Orthodoxe Jongerenbijeenkomst 2015

3 december 2015

BIJEENKOMST ORTHODOXE JEUGD BENELUX (OJB-JOB)
16-18/10/2015

“Het Christendom is pas aan zijn begin”

IMG_3965

Met droefheid moeten we u melden dat dit de allerlaatste uitzending is in de reeks van het gastprogramma van de Orthodoxe Kerk in België, dit ten gevolge van een besluit van de Vlaamse regering. We betreuren dit besluit, genomen in een tijd waarin onze samenleving meer dan ooit nood heeft aan zingeving en houvast. We hoeven maar te verwijzen naar het groot aantal zelfdodingen in Vlaanderen!

In deze laatste uitzending laten we vier jonge mensen aan het woord: Raf Perris, Andonis Tarlizos, Keshia Kaloumé en Nicolas Peckstadt, over het Orthodox Jongerenweekend, dat in oktober 2015 in Brugge plaats had en 130 deelnemers telde.

Productie en presentatie: Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat)

© Orthobel – december 2015

https://www.mixcloud.com/orthobel/vrt-het-christendom-is-pas-aan-zijn-begin-orthodoxe-jongerenbijeenkomst/

Brugge – Tijdens het weekend van 16-18 oktober 2015 hield de Orthodoxe Jeugd van de Benelux haar jaarlijkse bijeenkomst, ditmaal in de stad Brugge. Meer dan 120 deelnemers (16-30 jaar) uit het hele aartsbisdom en uit andere orthodoxe bisdommen woonden de bijeenkomst bij, dit jaar rond het thema “Het christendom begint pas”. 

Op Vrijdag 16 oktober, na hun onthaal en inschrijving in het Centrum “De Karmel”, werden de completen gevierd. Op het einde daarvan verwelkomden Z.E. Metropoliet Athenagoras van België en de verantwoordelijke Priester Ciprian Popescu iedereen op de bijeenkomst van dit jaar. 

Na het ochtendgebed op Zaterdag 17 oktober in de kapel van het centrum, volgde de lezing van zuster Magdalen van het Patriarchaal en Stavropegiek Klooster van de H. Johannes de Doper en Voorloper te Maldon, Essex. In haar toespraak sneed zuster Magdalen het thema van de bijeenkomst aan op basis van haar ervaring, en beklemtoonde ze hoe belangrijk het is dat jonge kinderen opgroeien in een christelijke omgeving in hun familie, dat ze de heilige sacramenten van onze Kerk beleven en dat ze er actief aan deelnemen. Ze verwees eveneens naar de vrije wil die elke mens van zijn Schepper heeft gekregen. Haar toespraak verbaasde nogal wat aanwezigen, en leidde tot vele vragen.

Na de korte pauze werden de jongeren verdeeld in twee werkgroepen. De eerste, geleid door Geórgios Antoníou en Antónios Tarlízos, ging over de Byzantijnse muziekleer en vooral de gezangen van de Goddelijke Liturgie. De tweede groep, geleid door Christophe Beyer, bereidde prosfora en kollyva.

Na de maaltijd en de wandeling in de natuur rond het jeugdcentrum, waren de jongeren weer fris en monter voor de toespraak van archimandriet Syméon, higoumen van het H. Silouanklooster bij Le Mans (Frankrijk) over “Het christendom begint pas”. De vragen en de dialoog met v. Syméon die daarop volgde waren opbouwend en leken iedereen te interesseren.

Vervolgens hadden de jongeren de mogelijkheid om, verdeeld volgens de taal die ze spraken, interactieve workshops te volgen met als hoofdthema liefdesrelaties. De betrokkenheid was heel groot en het leek dat de deelnemers veel vragen hadden over dat onderwerp.
Na de vespers en het trisagion (kleine panichida) die gevierd werden door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, met kollyva die de jongeren hadden bereid, werd de avond verder gezet met “De slimste orthodox”-quiz en live muziek.

Op Zondag 18 oktober, de laatste dag, werd de Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie gevierd, voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België. Oikonomos Konstantínos Kenanídis verwees in de homilie naar het Evangelie van de dag. Op het einde dankte Zijne Eminentie de organisatoren: v. Ciprian Popescu, Diaken Barnabas Genbrugge en Nicolas Peckstadt voor hun de prachtige organisatie van het weekend; de hoofdsprekers v. Syméon en zuster Magdalen voor hun leerrijke toespraken; de jongeren die het koor hadden gevormd en in het Frans, Nederlands, Roemeens, Grieks en Slavisch hadden gezongen, en alle jongeren voor hun aanwezigheid.

Na het middagmaal volgden de conclusies, waar de jongeren met de organisatoren de balans opmaakten van het weekend. Iedereen leek enthousiast en klaar voor de afspraak voor volgend jaar. 

IMG_3959

meer photos:HERE

28 juli 2015

embleem_patriarch_klein

+ Β Α R T H O L O M E O S

door de genade Gods Aartsbisschop van Constantinopel, Nieuw Rome, en Oecumenisch Patriarch, aan de hele Kerk: Genade, Vrede en Barmhartigheid van de Schepper, Behoeder en Bestuurder van de gehele Schepping, Onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus

 

“De hele schepping wordt door de Heilige Geest vernieuwd tot haar oerbeeld” (anabithmi, 1e toon)

“Gezegend zijt Gij, Heer, de enige die elke dag het werk van Uw handen vernieuwt” (Basilios de Grote)

Medevierende broeders en gezegende kinderen in de Heer,

Zoals geweten, is de 1e september, op initiatief van het Oecumenisch Patriarchaat – en recent ook door de rooms-katholieke kerk – elk jaar toegewijd aan gebed voor de bescherming van het milieu. Daarom bidden we de Allerhoogste vooral dat hij Zijn schepping vreugde zou schenken, zodat het leven van de mensen erin aangenaam en vruchtbaar zou zijn. Die bede sluit zeker ook de vraag in dat de onvermijdelijke klimaatverandering mag gebeuren en toegestaan wordt binnen aanvaardbare grenzen voor zowel het overleven van de mens als voor de duurzaamheid van de planeet.

Niettemin gedragen wij, mensen, hetzij als deel van de mensheid, hetzij als geheel, ons in tegenstrijd met net die bede. We onderdrukken de natuur op zo’n wijze dat er onvoorzienbare en ongewenste klimaats- en milieuveranderingen gebeuren, die in hun normale functies negatief aangetast worden door de daaruit voortkomende consequenties voor het leven zelf. Het gezamenlijk effect van de hervorming van de daden van particuliere personen, zowel als van ondernemings- en overheidsactiviteiten met het oog op het hervormen van het milieu zodat dat meer middelen zou voortbrengen voor wie het misbruikt, heeft enkel geleid tot de vernietiging van de schepping, die God goed schiep, en die zodoende op evenwichtige wijze werkt.

Tot al wie het dagelijks toenemend gevaar van de klimaatsverandering begrijpt voor onze planeet, dit als gevolg van menselijke daden, verheffen we onze stem om die crisis te belichten en iedereen uit te nodigen om te onderzoeken wat er kan gedaan worden, opdat “leven niet verloren zou gaan omwille van hebzucht” (Verklaring van de Verenigde Naties).

Daarom heb ik als Oecumenisch Patriarch jarenlang de moeite genomen om de gelovigen van onze Kerk en alle mensen van goede wil op de hoogte te brengen van de zware risico’s die voortvloeien uit groeiend ge- of misbruik van energiebronnen, dat tot globale opwarming lijkt te leiden, en de duurzaamheid van het milieu bedreigt.

De orthodoxe christenen hebben van de Kerkvaders geleerd om onze noden zo strikt mogelijk te beperken en te verminderen. Als antwoord op de ethiek van de consumptiemaatschappij stellen we de ethiek van ascese, namelijk een ethiek van zelfvoorziening voor wat nodig is. Dat betekent niet ontbering, maar redelijk en beperkt verbruik, evenals de morele veroordeling van verspilling. “Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn” (1 Tim. 6:8), spoort de apostel van Christus ons aan. Christus beval Zelf aan Zijn apostelen om, na de vermenigvuldiging van de vijf broden en de verzadiging van vijfduizende mannen, zonder de vrouwen en kinderen mee te rekenen, de overschot te verzamelen “zodat er niets verloren gaat” (Joh. 6:12). Helaas hebben hedendaagse maatschappijen de toepassing van dit gebod verlaten, en zich overgegeven aan verspilling en redeloos misbruik om ijdele verlangens van voorspoed te verzadigen. Zo’n gedrag kan echter omgevormd worden omwille van het scheppen van middelen en energie op meer geschikte manieren.

Broeders en kinderen in onze Gemeenschappelijke Heer en Schepper,

De mensen hebben de schepping vernietigd door hebzucht, door uitsluitend de focus te leggen op deze aarde en haar aardse voordelen, die we voortdurend trachten te laten toenemen zoals de “rijke dwaas” in de Evangelieparabel (Lucas 12:13-21). Wij negeren de Heilige Geest, waarin we leven en bewegen en ons wezen hebben.

Dat betekent dat het antwoord op de ecologische crisis enkel op succesvolle wijze kan worden verwezenlijkt in de Heilige Geest, door wiens genade onze menselijke inspanningen worden gezegend en de hele schepping wordt vernieuwd en terugkeert haar haar oorspronkelijke staat, zoals die door God geschapen en bedoeld was, namelijk “heel goed”. Daarom is de verantwoordelijkheid van de, als Gods mede-schepper met vrije wil begiftigde mens inzake elk degelijk antwoord op de ecologische crisis, immens.

De aarde lijkt “een reuze vuilnishoop” (Paus Franciscus van Rome, Encycliek Laudatio Sí, 2015). En onzuiverheid veronderstelt méér dan louter stoffelijke zaken; ze omvat vooral geestelijke zaken. Er zijn onzuiverheden die in wezen voortkomen uit de hartstochtelijke gedachten van de mens. Wij, orthodoxe christenen, worden, inzake de bescherming van de schepping, met een sterk geloof in de Albeheerser en Schepper van de hele schepping, geroepen om het werk van een evangelist en missionaris uit te voeren. We worden met andere woorden geroepen om de vreugdevolle evangelieboodschap aan de moderne, verwarde wereld terug aan te wakkeren, en de sluimerende geestelijke natuur van de versplinterde, veelzijdige en verontruste mens te wekken, om een boodschap van hoop, vrede en ware vreugde over te brengen: de vrede en vreugde van Christus.

Dat geloven wij en dat belijden wij, en die waarheid verkondigen wij vanaf de Heilige, Apostolische en Patriarchale Oecumenische Troon, waarbij we iedereen uitnodigen tot eenvoudig leven, zuivering van hartstochtelijke gedachten, en zelfzuchtige beweegredenen, opdat we in harmonie met onze naasten en met Gods schepping zouden mogen leven. Tot slot bidden we met de H. Basilios de Grote, “die de natuur van de wezens verheerlijkte”: “Gezegend zijt Gij, Heer, de enige die elke dag het werk van Uw handen vernieuwt. Gezegend zijt Gij, Heer, die licht en duister schiep, en hen van elkaar scheidde. Gezegend zijt Gij, Heer, die alles schiep, en de schaduw des doods opbouwde door de dag te laten wegdeemsteren tot de nacht. Gezegend zijt Gij, Heer, die de mens schiep naar Uw ikoon en gelijkenis, die de dag maakte voor het werk van het licht, en de nacht voor de rust van de mensennatuur … ” (Psalter en Gebedenboek, Pantokratorklooster, Athosberg, 2004)

Dit is onze boodschap, overtuiging en onze aansporing tot allen: Laat ons aandachtig staan, laat ons in vreze staan voor Gods schepping.
Moge de genade en onbegrensde barmhartigheid van onze Heer, de Schepper van de hele Schepping, zichtbaar en onzichtbaar, met U allen zijn en met de hele wereld, nu en altijd en tot in de oneindige eeuwen. Amen.

1 september 2015
+Bartholomeos van Constantinopel
Vurig voorspreker voor U allen bij God

Beste Parochianen,

In de schoot van onze Orthodoxe Parochie in Hasselt worden op volgende regelmatige tijdstippen liturgische diensten gevierd:

telkens op het 1e, 3e en 5e Zondag van de maand

om 10:45: Metten
om 11:30: Goddelijke Liturgie

We hebben geen liturgische diensten in Augustus. Jullie zijn allen van harte uitgenodigd op onze volgende Goddelijke Liturgie te Hasselt:

6 September 2015 om 10:45

Met vriendelijke groeten,

Vader Ciprian POPESCU

8e Zondag van Pascha – PINKSTEREN 2015

31 mei 2015

pentecost

Zondag 31 mei

APOSTEL

8e Zondag van Pascha – PINKSTEREN

pericoop 3
Hand 2 : 1-11

Prokimen toon 8 ps. 18

Over heel de aarde klinkt hun boodschap; * tot aan de grenzen der wereld hun woorden.

De hemelen verhalen de heerlijkheid van God, het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen.

Lezing uit de Handelingen der Apostelen,

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren alle apostelen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, dat het huis waar zij zaten geheel vervulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzette. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kunnen wij hen dan horen, elk in onze moedertaal? Parthen, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia, Frygië, Pamfylië, Egypte, en de omgeving van Libië dat bij Cyrene ligt, en ook de hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal spreken over de grote daden van God.

Alleluja toon 1 ps. 32

Door het Woord des Heren staan de hemelen vast; door de adem van Zijn mond al hun krachten.

De Heer ziet neer uit de hemel: Hij aanschouwt de kinderen der mensen.

EVANGELIE

8e Zondag van Pascha – PINKSTEREN

In de Metten
Joh Pericoop 65-c
Joh 20 : 19-23

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

Toen het avond was op die eerste dag van de week en de deuren ter plaatse waar de leerlingen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en stond in hun midden en zei tegen hen: ‘Vrede zij u!’ En toen Hij dit gezegd had, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zij. De leerlingen verblijdden zich toen zij de Heer zagen. Jezus zei nog eens tegen hen: ‘Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.’ En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. Als gij iemand zijn zonden vergeeft, dan worden ze hem vergeven; als gij ze iemand toerekent, dan blijven ze toegerekend.’

In de Liturgie
Joh Pericoop 27
Joh 7 : 37-52; 8:12

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

Op de laatste, de grootste dag van het feest, stond Jezus in de tempel en riep, zeggend: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ – Dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. – Velen uit de menigte die dit woord hoorden, zeiden: ‘Híj is waarlijk de profeet.’ Anderen zeiden: ‘Híj is de Christus.’ En weer anderen zeiden: ‘De Christus komt toch niet uit Galiléa? Zegt de Schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en uit het dorp Bethlehem, waar David was?’ Er ontstond dan verdeeldheid onder de menigte vanwege Hem. En sommigen van hen wilden Hem grijpen, maar niemand sloeg de hand aan Hem. De dienaren van de overpriesters en de Farizeeën kwamen bij hen terug. En deze zeiden tegen hen: ‘Waarom hebt gij Hem niet meegebracht?’ De dienaren antwoordden: ‘Nooit heeft iemand zó gesproken als deze mens.’ De Farizeeën antwoordden hun: ‘Zijt gij soms ook misleid? Heeft soms iemand van onze leiders of van de Farizeeën in Hem geloofd? Maar deze volksmenigte, die de Wet niet kent, vervloekt zijn ze!’ Nikodémus, die ’s nachts bij Hem gekomen was, die één van hen was, zei tegen hen: ‘Veroordeelt onze Wet dan iemand zonder hem eerst te horen en zonder te weten wat hij doet?’ Zij antwoordden en zeiden tegen hem: ‘Zijt gij soms ook uit Galiléa? Onderzoek en zie dat er uit Galiléa geen profeet is opgestaan.’ Opnieuw sprak Jezus tot hen zeggend: ‘Ik ben het Licht der wereld. Wie Mij volgt, zal zeker niet in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.’

Aartspriester Silouan Oseel +19 april 2015 Eeuwige gedachtenis!

19 april 2015

Vader Silouan

TOESPRAAK VAN ZIJNE EMINENTIE METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIE, EXARCH VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG, BIJ HET HEENGAAN VAN AARTSPRIESTER SILOUAN OSSEEL

 

Gent – 24 april 2015

 

 

“Want wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd, het uur van mijn heengaan is nabij. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop voleind, het geloof bewaard. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid, waarmee de Heer, de rechtvaardige Rechter, mij zal belonen op de grote dag, en niet alleen mij, maar allen die met liefde uitzien naar Zijn komst”  (2 Tim. 4, 6-8).

 

Eerwaarde Vaders,

Eerwaarde Zusters van het Patriarchaal Monasterium van de Heilige Johannes de Doper nabij Maldon,

Dierbare Presbytera Oda,

Dierbare kinderen en kleinkinderen van Vader Silouan,

Broeders en zusters,

 

Op zondag 19 april 2015 hebben we allen met droefheid het bericht ontvangen dat onze dierbare Vader Silouan in de Heer ontslapen is. Ook al wisten we dat zijn gezondheid de laatste jaren – en vooral de voorbije maanden – broos was, toch was zijn heengaan een plotse gebeurtenis. Hij had net nog de Heilige Diensten van de Grote Week en van de Roemrijke Opstanding van Christus beleefd en gevierd in zijn Parochie van de Heilige Nektarios in Eindhoven, omringd van zijn echtgenote, zijn opvolger Vader Josef en zijn trouwe parochianen en geestelijke kinderen. Vader Silouan had zijn ziel gegeven voor deze Parochie!

 

Persoonlijk mocht ik Vader Silouan voor het eerst ontmoeten in het jaar 1976, toen hij samen met zijn echtgenote en zijn vier kinderen de Orthodoxie kwam opsnuiven in onze toen nog jonge parochie van de Heilige Apostel Andreas, hier in Gent. Hij had vernomen dat zijn dorpsgenoot enkele maanden eerder priester was gewijd en hij was nieuwsgierig.

 

Inderdaad, de betreurde Vader Silouan – toen Marcel Osseel – en mijn vader zijn allebei afkomstig van het dorpje Langerbrugge, gelegen aan het kanaal Gent-Terneuzen. Ook al was er een leeftijdsverschil van tien jaren, ze kenden elkaar van de scoutsbeweging. Maar jaren later hebben hun wegen zich opnieuw gekruist. Vader Silouan was, evenals mijn vader, een kind van een diepgelovig gezin, en dit heeft hem ongetwijfeld getekend voor de rest van zijn dagen.

 

Voor ons, de kinderen, was de komst van de familie Osseel een verrijking voor de Parochie. Meteen groeide het aantal jongeren er met vier. Het was de begintijd van deze Parochie, een tijd ook van een grote dynamiek. Meteen werd de familie Osseel opgenomen in een veelheid van activiteiten: congressen; een eerste reis naar de Heilige Berg Athos o.l.v. Vader Ignace; het bijwonen van voordrachten; de ontvangst van vele en vaak soms hoge gasten uit de bredere orthodoxe wereld, veelal uit het monachisme ook; familiereizen naar het toenmalige Joegoslavië, Roemenië, Bulgarije, Rusland en Griekenland; kortom een snelle en hevige onderdompeling in de orthodoxe spiritualiteit en beleving. Het was ook een tijd waarin de parochie zich verder ontplooide, met het aankopen van de twee oude panden aan de overkant van de straat en het terug omvormen tot één pand. Voor Vader Silouan was de restauratie van oude gebouwen zij  professionele bezigheid en dus was hij ook nauw betrokken bij de grootse werkzaamheden die in tijd werden uitgevoerd.

 

De parochie groeide en dus werd de kapel quasi verdubbeld van grootte. Na de laatste afwerking van de kapel zond Aartsbisschop Georges van Syracuse, die toen aan het hoofd stond van de zogenaamde ‘Rue Daru’, zijn hulpbisschop, Georges van Evdokia, om ze in te zegenen en Marcel Osseel te wijden tot diaken. Dit gebeurde bij de viering van het parochiefeest, op 1 december 1979. Zowat 10 jaar was hij de diaken van de Parochie en ik herinner mij hem als een diaken die waarlijk de viering van de Liturgische Diensten kon opluisteren met zijn stem en zijn engelachtige liturgische handelingen

 

Het is precies in deze periode dat de Parochie hoge gasten heeft mogen onthalen, zoals wijlen Koning Boudewijn en de Archimandriet Sophrony, zaliger nagedachtenis. Het was op het feest van de Kruisverheffing van het jaar 1980 dat Vader Sophrony hier voorging in de Goddelijk Liturgie. Vader Marcel onderhield nauwe contacten met Vader Sophrony en ging hem vaak opzoeken en raad vragen. Via Vader Sophrony kreeg hij tevens een zo grote bewondering voor de Heilige Silouan de Athoniet dat hij – wanneer hij door mijn illustere voorganger tot priester gewijd werd – koos om dit te laten gebeuren onder de naam ‘Silouan’. Silouan was een symbool geworden voor hem die we vandaag uitgeleide doen. Een symbool van zoeken naar een steeds intensere gemeenschap met Christus en de Heiligen van diens Kerk! Jaren heeft hij met een ploeg van mensen gewerkt aan de vertaling van het boek van Vader Sophrony over zijn geestelijke vader, de Heilige Silouan de Athoniet. Een levenswerk! 

 

Maar daar heeft Vader Silouan het niet bij gelaten. Na zijn priesterwijding bediende hij gedurende een aantal jaren terzelfdertijd het Monasterium van Asten en de vier parochies in Belgische Limburg, terwijl hij met een kern van gelovigen tevens werkte aan de oprichting van de Parochie van de Heilige Nektarios te Eindhoven. 

 

De Parochie van Eindhoven is ongetwijfeld ZIJN geestelijk kind! Vijfentwintig jaar heeft hij zich – samen met zijn geliefde echtgenote Oda – onvermoeid ingezet voor het welzijn van de parochianen van Eindhoven. Ik heb het zowaar de laatste 15 jaren van nabij mogen volgen, telkens opnieuw wanneer ik er mocht heengaan voor de parochiefeesten en ook voor de 3 wijdingen die ik er mocht toedienen, deze van zijn discipelen: de Vaders Josef en Arkadi. Het was steeds een groot feest en Vader Silouan stond erop dat ik er voldoende tijd wou voor uittrekken, omdat hij het belangrijk vond dat de gelovigen zich konden onderhouden met de bisschop.Elke priester die een parochie vanuit het niets uit de grond heeft gestampt, weet hoeveel energie, bloed, zweet en tranen men moet steken in dit nobel project. Voor Vader Silouan en Matouchka Oda was dat niet anders, maar daarbij kwam de onmetelijke afstand tussen Gent en Eindhoven…  

 

Tot op de laatste dagen van zijn aardse leven, bleef Vader Silouan zich verantwoordelijk voelen voor zijn geestelijk kind, zijn Parochie. Toen ik een paar weken geleden de priesters van Nederland voor een vergadering samenriep, kwam hij als één van de eerste opdagen, terwijl hij nog herstellend was van een ingewikkelde operatie, en hij nam actief deel aan de debatten. Nadat hij ontslag had aangeboden als rector van de Parochie vertrouwde hij me onder vier ogen toe dat hij graag Vader Josef  benoemd zou zien worden als zijn opvolger. Wat ook geschied is! Hij was zich bewust van de broosheid van zijn gezondheidstoestand en was bezorgd om de continuïteit van zijn geestelijk werk te verzekeren. Ook dit is een feit. Al zal zijn fysische afwezigheid het werk van zijn opvolgers niet gemakkelijk maken, hoewel de betreurde Vader Silouan bij de God de voorspreker bij uitstek zal voor de Eindhoofse parochianen!

 

Zijn grootste wens is ongetwijfeld dat zijn geliefde kinderen en kleinkinderen hem volgen op de weg van Christus, en zijn gedachtenis levend houden. Vader Silouan en zij echtgenote Oda bleven regelmatige bezoeken brengen aan het Klooster in Maldon, temeer daar hun oudste dochter daar al een paar decennia een monastiek leven leidt. Nog maar een paar jaren ontving ze het grote schema, onder de naam ‘Silouana’

 

Hij nodigde regelmatig zijn kleinkinderen uit tot een gezamenlijke reis of pelgrimage. Hij hield van reizen. Meermaals per jaar met zijn geliefde echtgenote met hun huis op wielen. Maar ook ontelbare keren als leider van een pelgrimsreis naar zinnige plekken van de Orthodoxie.

 

We bidden vandaag voor de redding van de ziel van de onvergetelijke Vader Silouan. Toch weten we dat hij Gods’ genade heeft ontvangen! Het volstaat te herinneren aan de woorden van Apostel Paulus, die het in zijn Brief aan de Galaten heeft over de vruchten van de Geest: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (…) Zij die Christus Jezus toebehoren, hebben de zondige natuur gekruisigd, met zijn hartstochten en begeerten. Als wij leven door de Geest, laten we ons dan ook gedragen volgens de Geest”. Dit zijn de vruchten van hen die een waarachtig leven in Christus leiden. 

 

Namens ons Aartsbisdom en Exarchaat mag ik u, dierbare aanverwanten, oprechte gevoelens van medeleven en sympathie betuigen en de verzekering dat wij voorts voor zijn eeuwige zielerust bidden, opdat God Zijn trouwe dienaar zou opnemen in zijn Koninkrijk. Bij elke Goddelijke Liturgie zullen wij hem in het bijzonder gedenken: daar is er geen scheidingsmuur tussen de levenden en de overledenen.

 

 

Dierbare Vader Silouan,

 

Ik bid dat God u de zielerust schenke voor de inspanningen die u geleverd hebt bij de geestelijke bediening van zovele gelovigen, maar ook voor het overdragen van de rijkdom van de Orthodoxie, en vooral omwille van uw persoonlijke mystieke beleving ervan, tot de laatste dagen van uw leven. Ik bid ook dat God uw familieleden en naasten moge troosten!

 

Wij nemen tijdelijk van u afscheid in uw looptocht van het gebouwde kerk naar de niet-gebouwde kerk; van de met de handen gemaakt tent, naar de niet-met-handen-gemaakte tent, in de hoop op de opstanding en in afwachting op onze nieuwe ontmoeting.

 

 

Dierbare Vader Silouan,

 

Wij doen u uitgeleide naar de eeuwigheid met de overtuiging dat U wellicht Diegene zult ontmoeten in Wie U gans uw leven uw geloof hebt gesteld, Die U trouw en met ijver hebt gediend en onvoorwaardelijk aan elke mens hebt gepreekt, onverschillig van zijn ras of taal. U zult Diegene ontmoeten die U zal zeggen: “Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben”  (Joh. 20, 29).

 

Eeuwige gedachtenis, onvergetelijke priester.

Eeuwig zij uw gedachtenis, geliefde vader.

Eeuwige gedachtenis, Vader Silouan.

 

1

Hasselt_2