Grote Week en Pasen 2015/ Holy Week and Easter 2015/Ωρολόγιον των Ιερών Ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάδος 2015/ Saptamana Mare si Sf. Pasti 2015/ Страстной Седьмицы 2015

30 maart 2015

Grote Week en Pasen 2015

5 Apr 2015 – Palmzondag: God. Liturgie van de H. Johannes Chrysostomos (10:45u)

8 Apr 2015Grote Woensdag: Heilige Sacrament van de Ziekenzalving (voor alle orthodoxe gelovigen) nadien gelegenheid tot het Heilige Sacrament van de Biecht (19:00u)

11 Apr 2015 – Grote Zaterdag: Metten en Verrijzenis, met aansluitend de God.      Liturgie van de H. Johannes Chrysostomos  (23:00u)

Russian_Resurrection_icon

ADRES KERK/ CHURCH ADDRESS:

Sint-Martinus Kerk

Sint-Martinusplein 1, 3500 Hasselt

Rector: Vader Ciprian Popescu

GSM: 0032 496 03 29 41 E-mail: zenopopescu@me.com

REGELMATIGE DIENSTEN / Liturgical Service Schedule

28 maart 2015

REGELMATIGE DIENSTEN: In de schoot van de orthodoxe parochie van de Drie Hiërarchen in Hasselt worden op volgende regelmatige tijdstippen liturgische diensten gevierd:

telkens op het 1e, 3e en 5e weekend van de maand

  • op zondag om 10u45: Metten
  • op zondag om 11u15: Goddelijke Liturgie

Liturgical Service Schedule In our orthodox parish of the “Three Hierarchs” in Hasselt the liturgical services are celebrated every 1st, 3rd and 5th Sunday of the month.

  • Sunday 10:45 Orthros
  • Sunday 11:15 Divine Liturgy

ADRES KERK/ CHURCH ADDRESS Sint-Martinus Kerk Sint-Martinusplein 1 3500 Hasselt

BENEFITCONCERT OOST OEKRAINE

16 maart 2015

http://www.benefiet-oost-oekraine.com/NL/

WAT?

Benefiet Concerten Oost-Oekraïne

Arvo Pärt: Cantus in Memoriam of Benjamin Britten

Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater 


Wanneer: Dinsdag 31 maart 2015, om 20.00 uur (deuren open vanaf 19.30)

Waar:          Onze Lieve Vrouw Basiliek in Maastricht, Nederland 

Adres:         Onze Lieve Vrouweplein 9

 

Wanneer? Woensdag 1 april 2015, om 20.00 uur (deuren open om 19.30)

Waar?         Onze Lieve Vrouw Basiliek in Tongeren, België 

Adres:          Graanmarkt 6


Het Cantus in Memory of Benjamin Britten van Arvo Pärt is een herdenking van  de slachtoffers van het conflict en van de MH17 ramp. Een klok klinkt door de hele Cantus, is uitdrukking van rouw en wordt uitgevoerd door een kind, ter nagedachtenis aan de kinderlevens die verloren zijn gegaan.

Het Stabat Mater is een meditatie van het leed van de Moeder Gods over haar gekruisigde zoon, die ons uiteindelijk brengt naar hoop en leven. Door de kracht van de muzikale dialoog kunnen we de slachtoffers en nabestaanden laten weten dat we delen in hun verdriet.

PERFORMERS

Barbara Haveman, Sopraan http://barbarahaveman.com, (dochter van Vader Jan Haveman)

Mirouslava Yordanova, Mezzosopraan http://www.mirouslava-yordanova.com

Federico Santi, Dirigent http://www.federicosanti.net

Maastricht Chamber Orchestra 

 

Presentatie: Lies Steppe http://www.liessteppe.be

ONZE MISSIE

Onze missie is het creeëren van bewustzijn, geld inzamelen, en bijdragen aan duurzame herstelprogramma’s voor slachtoffers en gemeenschappen in Oost-Oekraïne

Wij hebben ons ten doel gesteld een bijdrage te leveren aan de nodige medische hulp voor slachtoffers van het conflict in Oost-Oekraïne. Wij streven ernaar om bewustzijn te genereren, geld in te zamelen en bij te dragen aan duurzame herstelprogramma’s voor de slachtoffers en gemeenschappen die getroffen zijn door dit verwoestende conflict. Dit concert maakt gebruik van de kracht van een mondiale gemeenschap (geaggregeerde middelen, crisis deskundigheid, en bewustzijn) – om op lokaal niveau mensen in nood te helpen.

Om deze missie te bereiken, werken wij samen met Artsen Zonder Grenzen

ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE 2015 IN BRUSSEL

23 februari 2015

Zondag v_d Orthodoxie Brussel

ZONDAG 1 MAART 2015 (9u-12u) GODDELIJKE LITURGIE IN BRUSSEL

ORTHODOXE KATHEDRAAL HH. AARTSENGELEN

Stalingradlaan 34 te 1000 Brussel

Grootse concelebratie van onze Metropoliet Athenagoras van België met bisschoppen, priesters en diakens van de diverse orthodoxe jurisdicties aanwezig in België. Liturgie opgeluisterd door meerdere koren. We hebben geen Liturgie in de schoot van onze parochie in Hasselt.

 

Onze volgende Liturgie in Hasselt, Sint Martinus Kerk op 15 Maart 2015 (10u45-12u30).

Liturgische Vieringen / Liturgical Service Schedule

6 februari 2015

REGELMATIGE DIENSTEN:
In de schoot van de orthodoxe parochie van de Drie Hiërarchen in Hasselt worden op volgende regelmatige tijdstippen liturgische diensten gevierd:

telkens op het 1e, 3e en 5e weekend van de maand

  • op zondag om 10u45: Metten
  • op zondag om 11u15: Goddelijke Liturgie

Liturgical Service Schedule

In our orthodox parish of the “Three Hierarchs” in Hasselt the liturgical services are celebrated every 1st, 3rd and 5th Sunday of the month.

  • Sunday 10:45 Orthros
  • Sunday 11:15 Divine Liturgy

ADRES KERK/ CHURCH ADDRESS

Sint-Martinus Kerk

Sint-Martinusplein 1

3500 Hasselt

OECUMENISCH PATRIARCH BARTHOLOMEOS WELDRA IN BELGIË EN LUXEMBURG

14 januari 2015

GEZEGEND IS HIJ DIE KOMT IN DE NAAM DES HEREN!
OECUMENISCH PATRIARCH
BARTHOLOMEOS WELDRA IN BELGIË EN LUXEMBURG
29.01 – 1.2.2015
HET ORTHODOX AARTSBISDOM VAN BELGIË EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG
(OECUMENISCH PATRIARCHAAT)
heeft de grote eer te mogen aankondigen dat Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos weldra, van 29 januari tot 1 februari 2015, in België en het Groot-Hertogdom-Luxemburg zal zijn. De Patriarch werd uitgenodigd door de Katholieke Universiteit van Leuven (KUL), waar hij een openbare lezing zal geven. Hij maakt van de gelegenheid gebruik de orthodoxe christenen van de Benelux te ontmoeten.
PROGRAMMA VOOR HET GROTE PUBLIEK :
DONDERDAG 29 JANUARI 2015
INTERNATIONAAL CONGRES
(Promotiezaal KUL, Naamsestraat 22 te Leuven)
19u30: Opening van het Congres door Prof. Dr. Rik Torfs, Rector van de Katholieke Universiteit van Leuven).
19u45: Lezing van Zijne Excellentie Mgr. Johan Bonny, Bisschop van Antwerpen.
20u30: Lezing van Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos, met als thema de “Theosis/Vergoddelijking in de orthodoxe traditie”.
De inschrijving dient op voorhand en elektronisch te gebeuren via onze website: http://www.orthodoxia.be
ZATERDAG 31 JANUARI 2015
OECUMENISCH COLLOQUIUM:
«DE ORTHODOXE KERK & VATICAAN II»

(te KU Leuven)
9u30 : In het auditorium Wolfspoort of het Auditorium Monet (dit naargelang het aantal inschrijvingen), deelname van Zijne Alheiligheid aan het Oecumenisch Coloquium dat georganiseerd wordt door het “Centrum voor Oecumenisch Onderzoek” van de Katholieke Universiteit van Leuven en het Instituut van Orthodoxe Theologie Apostel Paulus van Brussel.
Van 12u10 tot 12u25, zal Zijne Alheiligheid enkele slotbemerkingen geven over het belang van het Tweede Vaticaans Concilie en over het toekomstig Groot en Heilige Concilie van de Orthodoxe Kerk.
De inschrijving dient op voorhand en elektronisch te gebeuren via onze website: http://www.orthodoxia.be
ZONDAG 1 FEBRUARI 2015
GODDELIJKE LITURGIE IN DE ORTHODOXE KATHEDRAAL TE BRUSSEL
(Stalingradlaan 34 – 1000 Brussel)
8u30-12u00 : Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos zal vanop te troon de Metten en Goddelijke Liturgie voorstaan in de Orthodoxe Kathedraal van de HH. Aartsengelen te Brussel (Stalingradlaan 34 te 1000 Brussel). Hij viert niet zelf de Liturgie; deze wordt gevierd door één priester en één diaken. De aanwezige orthodoxe clerus kan evenwel communiceren.
MIDDAGMAAL IN STEIGENBERGER GRANDHOTEL (BRUSSEL)
(Louizalaan 71 -1050 Brussel)
13u30: Middagmaal ter ere van Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos in het Steigenberger Grandhotel, Louizalaan 71, 1050 Brussel. Inschrijvingen worden aanvaard door storting van 60 € per persoon op rekening: Metropole Orthodoxe, Charbolaan 71 – 1030 Brussel, IBAN: BE54375425618497 (BIC: BBRUBEBB), met vermelding: LUNCH PATRIARCH. Inschrijvingen ten laatste vòòr: 28 januari 2015.

PATRIARCHALE VESPERS IN DE ORTHODOXE KATHEDRAAL TE LUXEMBURG
18u30: Patriarchale Vespers in de Orthodoxe Kathedraal van de Heilige Nikolaas te Luxemburg (Rue Schlamestée 1A, L-5770 Weiler-la-Tour).
Alle orthodoxe christenen van de Benelux, priesters, diakens en gelovigen zijn van ganser harte uitgenodigd deel te nemen aan deze historische gebeurtenissen.
Dank om deze informatie te verspreiden bij uw vrienden en kennissen!
Communiqué van het Orthodox Aartsbisdom
(info@orthodoxia.be).


Parochiefeest 2015

6 december 2014

 FEEST VAN DE DRIE HIËRARCHEN

ZATERDAG 24 JANUARI 2015

(9:30-12:00)

soborulsftreiierarhi

Hierbij nodigen wij u uit op ons parochiefeest, het Feest van De Drie Hiërarchen, dat we zullen vieren op Zaterdag 24 januari 2015. De Metten beginnen om 09u30, gevolgd door de Goddelijke Liturgie, voorgegaan door Zijne Eminentie Athenagoras,  Metropoliet van België.

Daarna volgen Feestelijke Agapen.

Limburgse leerlingen die orthodoxe godsdienstles volgen, brengen nadien iets rond hun geloof.

IEDEREEN WELKOM OP ONS PAROCHIEFEEST

 We hopen u talrijk te mogen verwelkomen en samen dit feest te mogen vieren.

Het nieuwe adres van de Kerk is Sint-Martinusplein 1 te Hasselt. 

KERST 2014

4 november 2014

De Geboorte van Onze Heer Jezus Christus

Woensdag 25 dec. 10:45u

 Metten en Goddelijke Liturgie 

 Sint-Martinuskerk te Hasselt,

Sint-Martinusplein 1 (GPS)

LITURGISCH KALENDER 2014

In de schoot van onze Orthodoxe Parochie in Hasselt, in een bijkapel van Sint-Martinuskerk te Hasselt, worden op volgende regelmatige tijdstippen liturgische diensten gevierd:telkens op het 1e, 3e en 5e Zondag van de maand

om 10:45: Metten

om 11:15: Goddelijke Liturgie


giotto2

Onze Kerst en Nieuwjaarswensen voor iedereen
Vader Ciprian, Presvitera Ana-Camelia, Nicolae, Ioan-Aurel en Paul-David

ONZE PAROCHIE VERHUIST NAAR EEN ANDER KERKGEBOUW

31 oktober 2014

Vanaf 1 november zal onze Parochie gevestigd zijn in een ander kerkgebouw in Hasselt en dus niet meer diensten houden in de kapel in de Breughellaan 8 te Hasselt. Voortaan zullen de liturgische diensten gevierd worden in een bijkapel van de Sint-Martinuskerk te Hasselt, Sint-Martinusplein 1.

Aanvankelijk zullen we genoodzaakt zijn de Metten en de Goddelijke Liturgie aan te vangen om 10u45 i.p.v. 9u30. Gelieve dit te willen mededelen aan alle geïnteresseerden.

We hopen u allen regelmatig en talrijk te mogen verwelkomen!

BRIEF VAN ONZE METROPOLIET M.B.T. HET ONTMOETINGSWEEKEND VAN DE ORTHODOXE JEUGD

9 september 2014

Lettre1

Lettre 2


Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.